Indførselsregler

Indførselsregler

Indførselsregler gældende ved indrejse fra EU-lande - dog med visse undtagelser.

Når du krydser grænsen til Danmark, har du lov til at have varer med hjem til eget forbrug. Under eget forbrug forstås følgende mængder (Kilde: Told & Skat):

  • Øl: 110 liter
  •  Spiritus o.l. med mere end 21,8 pct. alkohol 10 liter
  •  Vin (heraf max 60 liter mousserende) 90 liter
  • Hedvin (fx portvin, sherry og madeira) 20 liter
  •  Cigaretter 800 stk.
  • Cerutter og cigarillos 400 stk.
  • Cigarer 200 stk
  • Røgtobak 1 kg

 

Mængderne er vejledende. Kan du dokumentere over for toldmyndighederne, at du har taget varer med hjem til eget forbrug, kan de angivne satser overstiges.

Alderskrav ved afgiftsfri indførsel til Danmark for spiritus, vin og tobak er 18 år.

Du kan frit medtage varer købt i andre EU-lande, såfremt de er købt til dit eget brug. Eget brug er, når det kun er dig selv, medlemmer af din husstand eller dine private gæster, der bruger varerne. Hvis du fx sælger varerne i en idrætsklub eller på en arbejdsplads, er de ikke til eget brug, og så skal du betale afgift af varerne.

Du skal også betale afgift af varerne, hvis du tager dem med til eller for personer, der ikke er med på rejsen. Hvis du gerne vil have mere med end til eget brug, skal du give SKAT besked, inden du rejser fra Danmark.

Du kan tage mineralolie, som fx benzin, diesel og fyringsolie, med til privat forbrug uden at betale afgift, hvis du opbevarer det i dit køretøjs brændstoftank eller i en reservedunk. Du skal være opmærksom på, at mineralolie også omfatter visse animalske og vegetabilske olier (biobrændstoffer), herunder rapsolie, når de er bestemt til anvendelse som motorbrændstof.